31 Bình luận
  • kunboi256
    Cách ly xã hội theo wiki ((http://tinyurl.com/scm5tm8))
  • HansNam
    @namle2k Việt Nam đã có những chiến thắng vô tiền khoáng hậu, trước những kẻ thù mà cả thế giới không khiếp sợ thì cũng khúm núm: Mông Cổ, Trung Quốc, Pháp, Mỹ... Nói chung Việt Nam có cái duyên trước đối thủ mạnh. Cứ chuẩn bị trước cho gia đình, nghe theo lời chính phủ rồi cũng sẽ qua, bác cứ yên tâm
Website liên kết