3 Bình luận
  • tttue
    Case này thì là “một số con vật bình đẳng hơn một số con vật khác” thôi. Xét trên quan điểm trẻ khỏe thì có bảo hiểm nó cũng cho xếp sau ông già trừ khi các ông già không có bảo hiểm.
  • quangcof
    Để điều tra hết thông tin xem cụ thể thế nào. Chứ có trường hợp tự tử vì vỡ nợ nó vẫn cứu, xong dán cho cái bill ngay ngắn vào mặt ấy chứ
  • chaududan
    Thế mới cần Obamacare
Website liên kết