26 Bình luận
  • Laughing
    Hôm bữa có ông này trên linkhay cảnh báo sắp tới có thể sẽ xảy ra loạn lạc, kiểu bần cùng sinh đạo tặc, hix. Kéo dài vài tháng nữa thì thực sự là rất đáng lo luôn... trời ơi, hy vọng dịch kết thúc thật sớm....
Website liên kết