3 Bình luận
  • dongtataydoc88
    Thủ tướng bảo đóng các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, ko đóng cửa hàng thương mại. Chủ tịch Chung đóng cmn hết luôn
  • ChuHung
    Sau khi xét nghiệm ca bệnh nhân 162 thì cho thấy đã có bệnh nhân bị nhiễm ở ngoài cộng đồng trước đó lâu rồi mà chưa rõ nguồn thì quyết làm chặt luôn trên cả nước thì phải.
Website liên kết