3 Bình luận
  • qsilk
    Dập dịch kiểu này rẻ này, không tốn tiền, tiết kiệm ngân sách quốc gia. tốn có vài viên đạn mà đạn thì rẻ bèo.
  • TKM
    Tổng thống Kim Jong-un trực tiếp huấn luyện các phương án dập dịch với ban y tế dự phòng quốc gia.
  • vn_forest
    1 viên 5 kg lúa là xong.
Website liên kết