1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    1-2 ngày tới Ý sẽ vượt mặt TQ số người nhiễm, Mỹ sẻ vượt Ý trong không đến 1 tuần. Một số nước cách duy nhất để giảm số người dương tính bằng cách hạn chế xét nghiệm, tiêu biểu như Anh.
Website liên kết