14 Bình luận
  • baoln89
    @atcm *******.com thì chặn, nhưng *******premium.com thì không chặn nha, cứ vào *******premium.com/stayhome reg nick rồi triển thôi
Website liên kết