1 Bình luận
  • buinhim2015
    Cá nhân minh nghĩ mọi người có thể đi được. Nhưng cần có ý thức hơn trong việc phòng và chống Covi-19 cho chính bản thân mình và cho cộng đồng, xã hội.
Website liên kết