1 Bình luận
  • hungskate
    e thấy nhiều bạn vẫn nói Việt Nam! k sợ thiếu gạo ^^ nhưng các bạn í k biết đội buôn gạo đang làm gì. may mà cp có cv ngừng xkhau. Hạn hán rồi dịch bệnh, k có dự phòng thì toi.
    giờ k biết mấy chú đi tiểu ngạch ra sao. vì tiền nên bất chấp lắm
Website liên kết