4 Bình luận
  • PU69
    Ngay khi tăng gía thì ta cấm bán
  • tuannguyenvt
    Giờ cứ găm lại có khi sau này tăng lên đến mấy lần ấy nhỉ. Nghĩ thì nó khố nạn thiệt, nhưng bán cho tụi TQ thì nó củng tích trữ chờ tăng giá thôi. Dân lại khỗ
Website liên kết