1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Phun sương sợ ảnh hưởng thì chịu khó nín thở vài chục giây vậy. Ảnh hưởng sk chắc chắn là có nhưng ít nhiều thôi. Trong mức chấp nhận đc thì dùng qua cơn dịch này đã.
Website liên kết