1 Bình luận
  • vcd2403
    Báo với cả chí, dùng từ như bíp. Cái gì mà ngoại nhập, đây là thu hoạch giữa vụ -.-
Website liên kết