1 Bình luận
  • thangnc
    Mình thấy một số ngành đang a dua đòi hỗ trợ: điển hình như bất động sản, rồi sản xuất oto... Chỉ những ngành nào bị ảnh hưởng trực tiếp từ lệnh hạn chế hoạt động của chính phủ mới nên được hỗ trợ, nhưng ngành kia có thiết hại nhưng là do yếu tố bất khả kháng ( kiểu như thiên tai) nhu cầu tiêu dùng giảm thì ông xin hỗ trợ cái gì???
Website liên kết