23 Bình luận
  • gomugomu1410
    @kincaid anh khác chửi. Anh Down chỉ chia sẻ cách tiếp cận khác của bọn Tây & lời lẽ chừng mực, chưa chửi câu nào.
Website liên kết