2 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Ko hiểu tại sao thịt heo ko nằm trong nhóm hàng hoá thiết yếu thuộc diện kiểm soát giá. Và bây giờ chuổi sản xuất thịt heo chiếm thị phần dẫn dắt lại nằm trong tay tụi thái. Cphu cần phải gấp rút tìm phương án siết nó lại chứ ntn thì bằng giết dân.
  • khdba2002
    Nói chung là cung cầu thôi, chả phải giải cứu hay gì cả, cứ theo thị trường mà làm, chấp nhận cho nhập khẩu thit lợn để tăng sức cạnh tranh
Website liên kết