12 Bình luận
  • haylata
    Bến tre đang hạn mặn nay còn thêm cái này nữa. Miền Tây năm nay khổ lắm rồi
Website liên kết