2 Bình luận
 • kunboi256
  Thi hành án dân sự yếu kém, đòi tiền khó như lên trời mà chưa cải thiện. Giờ cắt bớt luôn kênh này thì quyền lợi người bị quỵt tiền ở đâu?
  • kunboi256
   Tổng số tiền phải thi hành: trên 251.435 tỷ đồng. Trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành là trên 148.903 tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 52.808 tỷ đồng (tăng trên 18.287 tỷ đồng).
   Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, đã thực hiện theo dõi 637 việc; ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 605 việc; đăng tải công khai 113 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 283 việc; kiến nghị xử lý đối với 71 trường hợp. Đã thi hành xong 298 việc, trong đó thi hành xong 37/50 việc người phải thi hành án là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân.
   Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sai sót, vi phạm trong nghiệp vụ thi hành án dân sự (25 trường hợp). Chưa có cơ chế cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp không tự nguyện chấp hành án hành chính. Kết quả tổ chức thi hành các việc liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế còn thấp.
Website liên kết