1 Bình luận
  • hkbk
    sao đợt này có phóng viên quay phim thấy làm ngon lành vn thế, đợi mấy năm trước em đi qua mà lúc làm thủ tục nó lùa vào cái kho như cái rồi le le vài anh biên phòng đưng gom hộ chiếu đem đi đâu đóng dấu 15p sau thì trả lại haha, em sợ còn định bỏ về. Ngày xưa anh Hạnh với Mr.X ở lại mà làm người tốt xay định hốt bạc ai dè banh
Website liên kết