3 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Nhớ từng đọc đâu đó về lời bà Vanga. Dịch bệnh sẻ khiến 1/2 dân số lục địa già ra đi.
  • trytothelongway
    Dân số chúng nó già quá rồi... Nhưng đến mức độ chính phủ chọn lựa người để điều trị vì ko đủ cơ sở nghe như việc thanh trừng nhóm dân số già thấy hãi quá... Như kịch bản phim vậy
  • dinhhuybvub
    Châu Âu chọn lựa cách miễn dịch cộng đồng, bước đầu có khi "thành công" rồi
Website liên kết