33 Bình luận
  • TanNg
    @samsam Vacxim có sớm nhất trong 1-1,5 năm (việc này đã được rất nhiều chuyên gia hàng đầu khẳng định), vậy nên đừng lấy thông tin vacxim không chính xác như vậy ra nói nữa.
Website liên kết