2 Bình luận
  • vn_forest
    Thực ra, nghèo một lần không hoàn toàn là chuyện xấu. Nghèo rồi mới biết trân trọng tất cả những gì mình từng có, mới có thể nhìn thấu cái gọi là tấm chân tình của bạn bè, mới lĩnh ngộ được sự không dễ dàng của cuộc sống!

    Thấm thía thật, mình đã nghèo không phải 1 lần.
Website liên kết