3 Bình luận
  • vutrancraft
    Đối tác của mình bên Malaysia chửi um lên vì sự kiện này.
  • gomugomu1410
    Bên Indo chính phủ yêu cầu ngày 18-3 không tổ chức cầu nguyện (cũng nhánh này thì phải) nhưng họ từ chối.

    Hồi giáo mình chẳng dám báng bổ, sợ các bạn ấy quay sang thù Vn thì chết
Website liên kết