2 Bình luận
  • namvu198x
    Tập trung nguồn lức: nước ngọt, tiền, cở hạ tầng,...để cứu cho dc cái DB CSL này. Ko là sau này ko còn gạo mà ăn, lúc đó lại đi nhập nước ngoài về giá cao mà còn ko ngon
Website liên kết