24 Bình luận
  • tieuphu
    Đôi khi cái tên cha mẹ đặt cho nó cũng quyết định số phận.
Website liên kết