5 Bình luận
  • 247az
    Nếu 2 tháng đầu năm thì đâu phải bởi vụ virus nhỉ? Giữa năm thống kê có lẽ là phản ánh rõ nhất
  • darkflames
    tháng cuối năm cũ với tháng đầu năm mới (trước tết âm) nhiều doanh nghiệp chơi bài sa thải (bớt được kha khá tiền thưởng tết), như mọi năm ra tết xin được việc mới thì không sao, năm nay ăn quả dịch covid thì thất nghiệp kéo dài. Khả năng vỡ cả quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Website liên kết