4 Bình luận
 • hill
  Nên áp dụng cho Nhung mười bảy và Trang ba tư>
 • hiall
  Tội không trung thực là trọng tội.
 • hill
  Nên áp dụng cho Nhung mười bảy và Trang ba tư>
 • GialanG
  Hãng này cấm thì bay hãng khác. Còn Cục Hàng không mình cấm là khỏi bay luôn, nên cấm cỡ 1 năm là nặng lắm rồi.
 • Ehcondee
  Cần xây dựng dữ liệu toàn cầu tất cả các nhân vật khai báo láo và cấm trên mọi mặt trận
Website liên kết