18 Bình luận
  • hill
    Chỉ cần tuồng ra ít thông tin của nhóm 34+ này, việc còn lại để cđm.
    Những loại ngu mà lỳ như vầy chỉ có cđm mới trị được Lúc đó ko khéo lại quay sang:" các anh các chú cho em cách ly" ngay
Website liên kết