8 Bình luận
 • hill
  Sau đợt này Trang ba tư cẩn thận khi vào sai gon, khá nhiều anh chị để bụng ah
 • hkbk
  đây cũng là diệp để dẹp mấy cái kinh doanh nhỏ lẻ, gì mà nhà có bụm kê được cái bàn cũng kinh doanh, lợi thì chả bao nhiêu vừa mất trật tự, lấn chiếm, kg vệ sinh . . . . cả ngàn thứ để lo
 • PhongTK
  cho đáng đời
 • Don
  Ơ thế bán ngày nào xào ngày đó à. Cảm động dân bùi viện bán hàng không lợi nhuận suốt bao năm để quảng bá du lịch
 • echeveria
  Các rạp phim Mỹ nhìn chung vẫn mở cửa nhưng bán nửa vé, chỉ bán các vé ngồi cách nhau. Thứ 2 là cho các bang tự chủ về một số biện pháp, chỗ sẽ làm chặt hơn, chỗ sẽ mở cửa hơn.
  Ở mình thì quản lý ở cấp địa phương sợ là không đủ cứng để chọn một biện pháp, nên chính phủ phải ôm tất. Nhưng như thế dễ bị cứng nhắc, dồn thiệt hại về một phía. Cho tới nay các hoạt động kinh tế xã hội là thiệt hại nặng nhất.
 • totaltinh
  Thuế dạng này nhiêu đâu. Thuế đen mới cao, mà có làm đâu mà thu thuế đen, thu cho loạn ah .
Website liên kết