35 Bình luận
  • vcd2403
    Chứ sao -.- cơm đâu ra đãi gà rừng! Ko phải trả 1 khoản đắt đỏ như bên Sing, mỹ là mừng ròi
Website liên kết