1 Bình luận
  • fongst
    Thôi xong ông mi ken a tê ta. Sự thật thì ông này đá tròn vai, nếu đc đánh giá thì 6 điểm. Chứ chưa bao giờ trở nên xuất sắc. Kể cả trong e vê tơn lẫn a sê nồ =D 1 chút chém gió liên quan tới HLV Arsenal!
Website liên kết