2 Bình luận
  • echeveria
    Vợ thủ tướng Tây Ban Nha cũng dính.
  • toilangnghe
    Hay ho phết. Kiểu: vợ tao nhiễm nhưng tao nghĩ tao đ** sao đâu. từ lúc lấy nhau giờ đã tiếp xúc GẦN tí éo nào đâu. Đm, tao ko cần xét nghiệm đâu. Câu truyện về tình yêu đẹp do mấy thằng hậu cảnh nó dựng lên để tao tranh cử thôi. Tao khác đ** gì diễn viên đâu. Mà chúng mày biết rồi đấy. Nữ chính chỉ đóng với nam chính đến đoạn hôn rồi tắt điện thôi. Nó tiếp xúc GẦN thằng đạo diễn kìa. Mấy thằng hậu cảnh đấy. Xét nghiệm nó chứ xét nghiệm éo gì tao. Thề
Website liên kết