1 Bình luận
  • batuockenvin
    Cái này là tình hình chung trên toàn thế giới mà, nhưng một khi các nước lớn suy thoái cũng ảnh hưởng rất nhiều những nước liên quan
Website liên kết