23 Bình luận
  • cuong205a
  • baoln89
    @manarola Theo kinh nghiệm của tôi thì mức độ co giãn của mỗi người là khác nhau...
    Những thằng bình thường to ntn thì lúc cương nó chỉ thẳng đứng ra thôi chứ không to thêm được đâu, thậm chí không thẳng nổi vì nặng quá
Website liên kết