10 Bình luận
  • SuperSliver
    @bienpham1986 biểu tượng cho sự công bằng, chính trực, liêm mình, con người đấu tranh không ngừng nghỉ vì sự văn minh của nhân loại [-o
Website liên kết