19 Bình luận
  • TanNg
    @hansnam Lên bài chính thức rồi. Lúc nãy đọc bài 10 sự thật buồn cười quá, trong đó tầm 6 sự thật trở thành sự giải, thêm vụ này nữa thành 7
  • HansNam
    Tin hóng được là bác Dũng âm tính rồi đó nhưng vẫn theo dõi thêm. Đợt vừa rồi cũng gặp một đống phái đoàn doanh nghiệp nên ai cũng lo.

    Buồn cười là mấy bạn DLV đang spam khắp các group thông tin "chuẩn", bảo là đoàn bộ KHĐT đã về từ 1/3. Trong khi đấy báo chí lại bảo ngồi cách xa 4-5m
Website liên kết