3 Bình luận
  • TanNg
    Đâu, lỗi của Obama chứ.
  • atcm
    Mỹ thích đổ thừa nhỉ, bộ Kit xét nghiệm ban đầu bị lỗi, sau lại không đủ Kit xét nghiệm, mấy chuyện ấy không biết đổ lỗi cho ai giờ đi đổ lỗi cho TQ không chừng vài ngày nữa lại sang đề nghị VN hỗ trợ Kit xét nghiệm
Website liên kết