2 Bình luận
  • SamSam
    VeryKooL
  • vcd2403
    Sau đêm nay, cả nước sẽ biết tên cái con ml này, để phỉ nhổ vào nó.

    Nghe bảo nhà giàu, nhưng chắc cũng chấm dứt ở đây thôi!

    Vote tử hình. Xét đến thiệt hại kt y như tham nhũng là vào khung -.-
Website liên kết