3 Bình luận
  • TanNg
    Cầm dùng thử con này 30 phút rồi, không hợp lắp vì kích cỡ hơi to ngang nên khó cầm, lúc lật thẳng ra thì được cái lợi hại là màn hình dài, một trong các mode sử dụng quan trọng như trong video đã nêu là gấp góc hai màn hình, đặt trên bàn, nhưng thực tế sử dụng của mình chắc không gặp nhiều.

    Tóm lại, sau khi xem xong video này tôi đã thấy Surface Studio sẽ tuyệt vời thế nào
Website liên kết