2 Bình luận
  • SuperSliver
    Nhiều người bảo vệ bảo là chăm chỉ, chuyên nghiệp mà sao phong độ chỉ thấy cắm đầu xuống là sao nhỉ
    • atcm
      @supersliver do tâm lý, BTD tâm lý xuống sau nhiều lỗi lầm, rồi vì vậy mấy pha cần xử lý quyết đoán thì lại mắc tâm lý, cứ như vòng lặp luẩn quẩn
Website liên kết