1 Bình luận
  • Nova
    Trả lời tít phụ. Tôi lại cho là ý kiến của chuyên gia như thứ trưởng tầm này rất đáng tin và quan trọng.
    Còn việc tuyền truyền để hiểu đúng và ko chủ quan thì đã, vẫn và đang làm rồi.
Website liên kết