5 Bình luận
  • taoaman
    VN tứ bề thọ địch mà vẫn kiểm soát đc dịch như này thì quả là điều thần kì !?
  • jura
    Vẫn phải âm tính phát nữa mới dc cho về theo dõi tiếp. Xong xuôi ta tập trung biên giới cảng biển sân bay là anh em lại trà đá thuốc lào hóng hớt tình hình thế giới.
  • manhk45
    Lãnh đạo ngành Y VN phải đưa qua Lào để học hỏi thêm
Website liên kết