1 Bình luận
  • tsonega
    Lỗi đánh máy nhầm thành 25tr thôi. 10 xã 1,36 tỷ. Trung bình 1 xã 136tr. Mấy anh trong xã gửi vào 134tr. Hợp lý quá còn gì. Chung quy là tại thằng đánh máy. Đề nghị nghiêm túc kiểm điểm anh đánh máy. Để lần sau anh ấy lại thế
Website liên kết