3 Bình luận
  • tuanna0703
    Thanh long, tôm hùm, khoai lang ... Mời các anh múc
  • linkhay_nosee
    Rủi ro và cơ hội. Cụm từ rất quen thuộc trong ISO 9001/45001/14001
  • 247az
    Sẽ rất khó thay đổi vì thị trường cung và cầu TQ quá lớn. Tuy nhiên nếu nhân dịp này tìm được đường thoát bớt thì quá tốt
Website liên kết