3 Bình luận
 • minhtoanqtm
  Tốt khoe, xấu che. 2 cô làm thơ, cô phản ánh sự thật thì bị kỹ luật, cô bợ đít lãnh đạo thì đc khen thưởng đó thôi
 • hao29
  Chả cần khen thưởng, đừng có phạt vớ vẩn là đc.
 • signoreV
  Đúng rồi. Nên khen thưởng, xong rồi đì chết mợ nó luôn .
  Khen với chả thưởng. Phát mệt
 • minhtoanqtm
  Tốt khoe, xấu che. 2 cô làm thơ, cô phản ánh sự thật thì bị kỹ luật, cô bợ đít lãnh đạo thì đc khen thưởng đó thôi
Website liên kết