1 Bình luận
  • totemo_kimochi
    Thứ 1, đọc tiếng Nhật sẽ thấy mặt hàng này chỉ để cho vui, tác dụng rất hẹp, trong phạm vi cực gần, vô thưởng vô phạt, như kiểu thực phẩm chức năng.

    Thư 2, Nhật nó còn đang lây nhiễm mạnh gấp mấy lần mình. Nó còn đang không kiểm soát được ==> Vậy mà vẫn có thượng đế tin & mua
Website liên kết