1 Bình luận
  • doiepdut
    Thông điệp có vẻ thừa vì từ xưa đã làm rồi, cho đến khi Bộ cứ cải cách miết làm hỏng cái truyền thống tốt đẹp này.
    Mình học lớp 1, để lại mấy đứa em họ dưới quê, lên lớp 10 về thấy vẫn còn.
Website liên kết