8 Bình luận
 • HansNam
  theo em hiểu trẻ mồ côi tức là cha và mẹ đã chết hoặc chết một, người còn lại mất tích. Nếu người thân còn lại không đủ khả năng nuôi dưỡng (VD ông bà già yếu) thì vào cô nhi viện. tức là các em ấy vẫn có nhà, nhưng môi trường tại cô nhi viện sẽ là nơi nuôi dưỡng và giáo dục tốt hơn
 • HansNam
  theo em hiểu trẻ mồ côi tức là cha và mẹ đã chết hoặc chết một, người còn lại mất tích. Nếu người thân còn lại không đủ khả năng nuôi dưỡng (VD ông bà già yếu) thì vào cô nhi viện. tức là các em ấy vẫn có nhà, nhưng môi trường tại cô nhi viện sẽ là nơi nuôi dưỡng và giáo dục tốt hơn
 • kaoto
  Nhà tài trợ bì lừa chứ còn gì nữa. Trường hợp có 1-2 cháu chứ đây tất cả các cháu của trung tâm luôn
 • TMA
  Hết chuyện lại đi tài trợ cho xứ lừa
Website liên kết