13 Bình luận
  • hoanggiang
    Vote ban. Giật title câu view, trong bài báo chỉ đề cập đến Trung Quốc, không có câu chữ nào NHNN Việt Nam.
Website liên kết