5 Bình luận
  • just1_UNITED
    mấy cái trò này nên tham vấn ý kiến của bộ phận truyền thông trước khi tiến hành để đỡ bị phản dame
    klq nhưng giờ này mà vẫn chưa thấy truyền thông Vingroup làm gì với Covid 19 để gia tăng niềm tin với đồng bao Việt nhỉ, cũng là 1 cơ hội, tài trợ khẩu trang hay nước rửa tay cho đồng bào vùng dịch chẳng hạn
Website liên kết