2 Bình luận
  • haolvht
    Lại nghỉ hết tháng 2 rồi, 2 ngày ra 3 thông báo! Có biến rồi chăng?
    • langtudien
      @haolvht Chưa có kinh nghiệm nên sợ, vừa sợ cái này vừa sợ cái kia, vừa tin là sẽ không sao nhưng cũng sợ là sẽ có sao. Thế nên cuối cùng đổi thành phương án an toàn và dân túy nhất thôi bác.
Website liên kết